הדירקטורים והדירקטוריון- "כלבי השמירה המנומנמים" –האומנם?

רגינה אונגר – ניר זיכלינסקי , מבעלי מנטור לדירקטור , ייעוץ אוביקטיבי לדירקטורים )*( מינוי אדם לדירקטור בחברה הוא מינוי בעל משמעות רבה. דירקטורים הינם חלק מ"שומרי הסף" של החברה.

דירקטורים חבים חובת אמון כלפי החברה, ואסור להם להימצא בניגוד עניינים עם החברה. בנוסף, יש להם חובת זהירות כלפי החברה, ועליהם להכיר, בין היתר, את עיסקי החברה ומאפייניה ולהשתתף בצורה פעילה בישיבות הדירקטוריון שמתקיימות בחברה.

כמו כן , דירקטורים צריכים להיות בעלי מיומנות להבין ולקרוא את הדו"חות הכספיים של החברה וכן לעמוד על מבנה מערכת הבקרה הפנימית ,האפקטיביות שלה ותקינותה בחברה שבה הם מכהנים כדירקטורים .

במסגרת תפקידם נוטים הדירקטורים לייחס חשיבות גדולה לעבודתם ולמסמכים היוצאים תחת ידם של רואי החשבון המבקרים.

מאמר שפורסם באקונומיסט בדצמבר 1.31 מנסה להצביע על החולשות במקצוע ראיית החשבון ועל הדרכים להתמודד איתן. אנו ננסה לעמוד על הצעות אלה ולהתאימן לשוק הישראלי, תוך כדי הדגשת תשומת ליבו של הדירקטור לעניינים הנוגעים לו.

 

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן.