רק 15% מחברי הדירקטוריונים בחברות הם רואי חשבון

רו"ח רגינה אונגר, סגנית הנשיאה, חברת ועד מרכזי ויו"ר הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים של הלשכה, הנחתה ב-9.7.19 בכנס הכלכלי של לשכת רואי חשבון מושב בנושא תפקיד רואה החשבון במועצת המנהלים והציעה כי חברות שימנו רואי חשבון לדירקטוריון שלהן יזכו להקלות רגולטוריות מסוימות.