הדירקטורים והדירקטוריון- "כלבי השמירה המנומנמים" –האומנם?

רגינה אונגר - ניר זיכלינסקי , מבעלי מנטור לדירקטור , ייעוץ אוב…