בדירקטוריון אפקטיבי חייבים רואה חשבון מוסמך

רו"ח חן שרייבר ורו"ח רגינה אונגר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288405