האם המקצוע של ראיית החשבון יהיה רלוונטי עם התקדמות ההייטק ?