הרצאה בנושא נבחרת הדירקטורים של הלשכה וסוגיות במינויים של דירקטורים