חולשת השווקים הפיננסים האם הגענו לתחתית?

 

 

מדבריו של חנן פרידמן , מנכ״ל בנק לאומי בפאנל בנושא "שוק ההון לאן" בכנס לשכת רואי החשבון.