כתבה על כנס דירקטורו״ח בפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב

בכנס שעסק בשאלת חשיבות שילובם של רואי חשבון בדירקטוריון, התגלתה מחלוקת עזה בין לשכת רואי החשבון לבין חלק מבכירי העולם העסקי • האם כל דירקטוריון צריך רו"ח – או שמא מדובר בתפיסה אנכרוניסטית שאינה עולה בקנה אחד עם העולם העסקי החדש?

להמשך קריאה >> https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001292423