מדוע חשוב לשלב נשים בדירקטוריונים ובעמדות מפתח? ואיך זה יכול לעזור לחברות וארגונים?