פודקסט המשפיעות

לפודקס

הקומפנסציה – הפיצוי. ורד רמון ריבלין בשיחה חשופה עם יו״ר חברת פקר פלדה, רגינה אונגר, על האירוע המכונן שהיא מפצה עליו כל חייה, בדרך של מצויינות עד לראש שולחן מקבלי ההחלטות