רואה החשבון כציר מרכזי במועצת מנהלים ובתפקידי ניהול בכירים וכמוביל האסטרטגיה העסקית