תקני ביקורת ויישומם בעסקים קטנים ובינוניים, ניירות עבודה, הליך הביקורת, מתודולוגיה, חוות דעת רואי חשבון וביאורים מתוך כנס נצרת של לשכת רואי החשבון – ינואר 2020