הבו לנו פרוטוקול

מאת - רגינה אונגר, רו"ח, מבעלי מנטור לדירקטור ייעוץ אובייקטיבי…