רק 15% מחברי הדירקטוריונים בחברות הם רואי חשבון

רו"ח רגינה אונגר, סגנית הנשיאה, חברת ועד מרכזי ויו"ר הוועדה להקמ…

בדירקטוריון אפקטיבי חייבים רואה חשבון מוסמך

רו"ח חן שרייבר ורו"ח רגינה אונגר https://www.globes.co.il…