כתבה על כנס דירקטורו״ח בפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב

בכנס שעסק בשאלת חשיבות שילובם של רואי חשבון בדירקטוריון, התגלתה מחלו…

רגינה אונגר נבחרה כדירקטורית בכלכלית ירושלים

"נבחרו 6 דירקטורים לחברת כלכלית, בהם טל פורר, דורון כהן ודוד גרנ…