מי מפקח על המנהלים? ריבוי החברות ללא גרעין שליטה דורש התאמות

"פשיטות רגל של טייקונים וחוק הריכוזיות הביאו לעלייה במספר החברות הציבו…