חולשת השווקים הפיננסים האם הגענו לתחתית?

https://www.youtube.com/watch?v=dW2sd9KOXDw     מדבריו של חנ…