ניהול תהליכי משבר

ליווי חברות בתהליכים קריטיים ופיננסיים לאורך חייהן העסקיים ובין היתר:

  • ליווי גיוס אשראי מתאגיד בנקאי, גורם מוסדי או פרטי.
  • הערכת חוב ובטחונות
  • סיוע בניהול הון חוזר בעת מצוקה תזרימית או תכנון תזרים ארוך טווח – גיבוש תהליכי התייעלות, ניהול תזרימי נכון ובניית דוחות תזרים חזוי ותקציבים ריאליים.
  • גיבוש תכנית עסקית עקב שינוי – תנודות בענף, מענה לצורך וליכולת להתרחב, שינוי שליטה או שינוי ניהולי.
  • ניהול תהליכי משבר – תוך בניית תוכנית פעולה ייעודית לתקופת המשבר.
  • שירותי מומחה בהליכי חדלות פירעון.
דילוג לתוכן