חוות דעת כלכליות וחשבונאיות

  • עבודות כלכליות שוטפות: הערכות שווי, בדיקת ירידת ערך מוניטין, הקצאת עלויות רכישה, דוחות למדען הראשי ומרכז השקעות, ניתוחים כלכליים ותזרימיים.
  • חוות דעת בנושאי ממשל תאגידי.
  • עבודה מקצועית לצרכים משפטיים.
  • עבודות כלכליות מורכבות: ניתוח שוק וההזדמנויות הגלומות בו, איתור עסק לרכישה, ניתוח תהליכים לאחר רכישה לטובת מיקסום וסינרגיה.
  • חוות דעת חשבונאית וכלכלית לצרכי דוחות כספיים, הליכי בוררות, הליכי פיצול עסקיםspin-off , סכסוכים בין שותפים, הליכי גישור ותהליכים אחרים המצריכים ניתוח דוחות כספיים ומתן חוות דעת.
  • ביקורת חקירתית.
  • ביצוע תהליכי due diligence – בדיקת נאותות במסגרת הליכי רכישת חברות.
  • הקצאת עודף עלות PPA
  • בניית חבילות תגמול – ליווי דירקטוריון החברה בבניית תכנית תגמול המהווה כלי רב עצמה לתמרוץ מנהלים ומסייעת בשיפור ביצועי החברה.
דילוג לתוכן